Akce 2012

Zkouška dle NZŘ - červen

V neděli 10.6.2012 se konaly na našem cvičáku zkoušky dle NZŘ. Rozhodčí - Leka Chmurová

Jitka Kadlecová s Baunty Gard Bohemia 95,75,72, a s Xandy Gard Bohemia 70,72,81.

Karel Pustelník s Vando Gard Bohemia  74, 79, 90 a s Edy Z Malebných hvozdů  82,80,88.

Lenka Dučková se svou fenkou nedošla stopu a Jana Kristková se svou střední kníračkou zdolala ZZO na 48 bodů.

Všem gratulujeme.

Semináře ovladatelnosti - březen

Zvu vás na semináře, které se budou konat ve dnech 3. - 4. 3. 2012. Bude se jednat opět o semináře ovladatelnosti dle metodiky několikanásobného mistra světa Petera Scherka. Seminář povede zkušený psovod se závodnickou praxí, Petra Šenová, která na seminářích Petera Scherka v Čechách tlumočila, účastní se intenzivního cvičení přímo v "Heuwinklu" v Německu a dle metodiky Petera Scherka připravuje své psy.

Seminář I. je určen pro všechny zájemce (opakování semináře z listopadu).

Seminář II. je pokračování a je určen pro účastníky listopadového semináře!

V případě, že by bylo obsazení seminářů nerovnoměrné, vyhrazuji si právo zájemce přesunout do jiné skupiny.

Přihlášky mi posílejte výhradně na mail, úhradu poplatku na účet: 221825305/0300, jako variabilní symbol datum narození a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení kvůli identifikaci platby. Přihlášky budou přijímány dle data uhrazení poplatku. Do přihlášky uveďte, na který seminář se hlásíte.

Termín přihlášek a úhrad je do 20. 2. 2012. Do tohoto data se můžete i eventuelně odhlásit a budou vám vráceny peníze. Po 20. 2. 2012 se v případě neúčasti nebudou poplatky vracet, ve 100 % výši budou použity na úhradu nákladů spojených se seminářem, můžete však za sebe vyslat náhradníka!

Oproti loňsku se letos semináře konají ve Vřesině u Hlučína, kynologický klub Dařanec (Sportovní 326/6, Vřesina, 747 20 - areál Na Dařanci, www.daranec.wz.cz). Při plánování trasy si ověřte, že jedete do správné Vřesiny - jsou dvě a v obou jsou ulice Sportovní.

Další informace obdrží všichni přihlášení včas na email.